Děti i rodiče

Výtvarné kurzy pro děti mohou nově ke svému vzdělávání využít i jejich rodiče. V termínu dětského kurzu bude v sousední třídě probíhat kurz pro rodiče dětí. S touto nabídkou začínáme a budeme se snažit ji postupně zdokonalovat podle přání uchazečů. Cena obou kurzů je stejná, platí se měsíčně či pololetně a je možné do kurzu kdykoli vstupovat i z něj vystupovat. Maminky a tatínkové, využijte možnost být s dětmi a zároveň se také něco zajímavého naučit!