Tomáš Císařovský

Malíř patří k nejvýraznějším figurálním koloristickým malířům střední generace. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a od 90. let patří k umělcům, jejichž dílo je respektováno a kurátorsky sledováno, je zván na mezinárodní přehlídky i samostatné prezentace v zahraničí. Velký ohlas vzbudil jeho cyklus portrétů českých potomků šlechticů nazvaný Bez koní. Od figurální malby se po návštěvě Peru dostal rovněž i k téměř romantické krajinné tvorbě. Ve svých obrazech se věnoval také pohledům do nedávné české historie - do padesátých let minulého století, doby tvrdého komunistického režimu, ale i nedávné havlovské éry. Průběžně se věnuje také kresebné a grafické tvorbě.

www.cisarovsky.cz

Tomáš Císařovský