Radek Malý

Básník, autor knížek pro děti a překladatel vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci obor germanistika a bohemistika. Působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty téže univerzity, překladatel z němčiny a redaktor. Publikoval básnické sbírky Lunovis (2001), Vraní zpěvy (2002), Větrní (2005) Malá tma (2008) a Světloplaší (2012). Přeložil poezii Georga Trakla, Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilka, Paula Celana, Hugo Sonnenscheina a dalších. Ze současných básníků přeložil například Karla Lubomirského (výbor Pták nad hořícím lesem, 2003). Připravil také antologii německé expresionistické poezie Držíce v drzých držkách cigarety. Píše rovněž pro děti, spolu s Hanou Mikulenkovou je autorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (Prodos, 2004), autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (Prodos, 2004). Svými básněmi přispěl i do knihy Šmalcova abeceda (2005). Dětem je určen i příběh František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006), knížka básniček Kam až smí smích (2009), Listonoš vítr (2011) a Poetický slovníček dětem v příkladech (2012).