Radek Malý & Lucie Dvořáková

Radek Malý (1977)

Básník, autor knížek pro děti a překladatel vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci obor germanistika a bohemistika. Působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty téže univerzity, překladatel z němčiny a redaktor. Publikoval básnické sbírky Lunovis (2001), Vraní zpěvy (2002), Větrní (2005) Malá tma (2008) a Světloplaší (2012). Přeložil poezii Georga Trakla, Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilka, Paula Celana, Hugo Sonnenscheina a dalších. Ze současných básníků přeložil například Karla Lubomirského (výbor Pták nad hořícím lesem, 2003). Připravil také antologii německé expresionistické poezie Držíce v drzých držkách cigarety. Píše rovněž pro děti, spolu s Hanou Mikulenkovou je autorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (Prodos, 2004), autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (Prodos, 2004). Svými básněmi přispěl i do knihy Šmalcova abeceda (2005). Dětem je určen i příběh František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006), knížka básniček Kam až smí smích (2009), Listonoš vítr (2011) a Poetický slovníček dětem v příkladech (2012).

Lucie Dvořáková (1959)

Významná česká ilustrátorka knížek pro děti absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od začátku své profesní kariéry spolupracovala se zavedenými nakladatelstvími jako Albatros, Mladá fronta, spolupracuje se studiem Anima a Českou televizí. Na svém ilustrátorském kontě má více než dvě desítky dětských knih, mezi nimiž jsou bestsellery jako Staré řecké báje a pověsti, za něž získala výroční cenu nakladatelství Albatros. Ocenění Zlatá stuha za ilustraci obdržela dokonce čtyřikrát v letech 1995, 1996, 2003, 2007. Kromě umělecké tvorby má za sebou i pedagogickou praxi ve výuce dětí.

http://klubilustratoru.cz/cz/ilu.php?lng=cz&id=2

Radek Malý, Lucie Dvořáková