Petr Nikl

Malíř Petr Nikl je absolventem pražské Akademie výtvarných umění a je v současnosti jedním z nejznámějších výtvarných umělců u nás. Jeho multimediální aktivity přesahovaly osobnost malíře: je hercem, zpěvákem, loutkohercem, spisovatelem a performerem. Stojí za ním řada projektů nejrůznějšího typu od Expa až po dětské interaktivní či hudební výstavy, které byly úspěšné nejen v odborné komunitě, ale v nejširší společnosti. Byl členem legendární skupiny Trvdohlaví na přelomu 90. let minulého století, je zakladatelem divadelního souboru Medehaha, v roce 1995 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého, stál za kolektivní výstavou Hnízda her v pražském Rudolfinu v roce 2000 a reprezentoval Českou republiku na světové výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi, v roce 2014 byla jeho instalace, kterou připravil spolu s Davidem Vrbíkem, součástí světelného festivalu Signal.