Pavel Trnka

Malíř a ilustrátor Pavel Trnka je absolventem Ústavu umění a designu a Pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Věnuje se především figurální kresbě, kterou virtuózně ovládá a využívá ji i v ilustracích a tvorbě komiksu. Kromě kresby se zabývá také grafikou a v posledních letech výrazněji i malbou. Od roku 2008 působí jako odborný asistent v ateliéru kresby a malby na své rodné univerzitě. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby Caves. V současné době působí v Plzni a Praze.