Martin Zlatohlávek

Historik umění Martin Zlatohlávek pracoval v Národní galerii v Praze na různých pozicích, v 90. letech jako generální ředitel. Od roku 1992 do 2006 působil v Institutu křesťanských dějin – dějin výtvarného umění na ETF UK, kde vedl seminář Kapitoly z dějin umění pro teology. Od roku 2005 pracuje v Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK, kde přednáší a vede semináře renesance a baroka, zároveň přednáší italské renesanční a manýristické umění v Ústavu pro dějiny umění na FF UK. Od roku 2006 je proděkanem pro vědu na KTF UK a členem vědecké rady KTF UK. V roce 2009 se habilitoval na Karlově univerzitě dizertační prací Anton Kern (1709-1747) – dílo a život.