Karel Štědrý

Malíř je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Už během studia si jeho plátna získala značnou pozornost díky své výjimečné malířské formě, kde uplatňoval prostorové vnímání malby. To znamená, že tahy štětce se mění v plastické útvary evokující ve výsledku barevný reliéf. Karel Štědrý rád pracuje s mondrianovskou základní barevností – bílá, černá, červená, modrá a žlutá a ukazuje svými obrazy, že základní obrazové principy jsou takřka nevyčerpatelné. Autor s nezaměnitelným rukopisem vystavoval na celé řadě výstav u nás i v zahraničí a je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách. Věnuje se rovněž grafickému a knižnímu designu. Je vítězem ceny Arskontakt a svou první cenu získal již za školní diplomovou práci.

www.karelstedry.com

Karel Štědrý