Erika Bornová

Sochařka a ilustrátorka absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (1983-1988). Ve své sochařské tvorbě se zabývá převážně figurální tematikou. Jako jediná umělkyně u nás pracuje s výjimečným a netradičním materiálem - její objekty jsou vytvořeny z křehkého polystyrénu, který autorka vypracovává do jemných detailů, ponechává jej v přírodní podobě nebo ho dobarvuje a doplňuje například peřím. Erika Bornová zaujímá výjimečnou pozici na české sochařské scéně, pro kterou bychom mohli použít spojení magický realismus. Účastnila se zahraničních sympozií, řady sochařských přehlídek a projektů. V ilustrační tvorbě zaznamenala úspěch především coby dvorní ilustrátorka početných knih Haliny Pawlowské.

http://www.artlist.cz/erika-bornova-320/
http://www.adamgallery.cz/erika-bornova

Erika Bornová