Erika Bornová & Lucie Dvořáková

Erika Bornová

Sochařka a ilustrátorka absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (1983-1988). Ve své sochařské tvorbě se zabývá převážně figurální tematikou. Jako jediná umělkyně u nás pracuje s výjimečným a netradičním materiálem - její objekty jsou vytvořeny z křehkého polystyrénu, který autorka vypracovává do jemných detailů, ponechává jej v přírodní podobě nebo ho dobarvuje a doplňuje například peřím. Erika Bornová zaujímá výjimečnou pozici na české sochařské scéně, pro kterou bychom mohli použít spojení magický realismus. Účastnila se zahraničních sympozií, řady sochařských přehlídek a projektů. V ilustrační tvorbě zaznamenala úspěch především coby dvorní ilustrátorka početných knih Haliny Pawlowské.

http://www.artlist.cz/erika-bornova-320/
http://www.adamgallery.cz/erika-bornova

Lucie Dvořáková

Významná česká ilustrátorka knížek pro děti absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od začátku své profesní kariéry spolupracovala se zavedenými nakladatelstvími jako Albatros, Mladá fronta, spolupracuje se studiem Anima a Českou televizí. Na svém ilustrátorském kontě má více než dvě desítky dětských knih, mezi nimiž jsou bestsellery jako Staré řecké báje a pověsti, za něž získala výroční cenu nakladatelství Albatros. Ocenění Zlatá stuha za ilustraci obdržela dokonce čtyřikrát v letech 1995, 1996, 2003, 2007. Kromě umělecké tvorby má za sebou i pedagogickou praxi ve výuce dětí.

http://klubilustratoru.cz/cz/ilu.php?lng=cz&id=2