David Böhm & Jiří Franta

Mistři kresby, instalací a performancí jsou absolventy Akademie výtvarných umění v Praze. Třikrát byli úspěšní ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého. Každý se věnuje své vlastní tvorbě, ale od roku 2006 vystupují společně jako kreslířské duo, které znovu a znovu zkouší posunout limity tohoto média. Společná kresba, kde jeden navazuje přirozeně na druhého někdy se zadaným cílem jindy spontánně, vzniká s určitými podmínkami a překážkami, které si autoři sami kladou. Kreslí zavěšeni ve vzduchu, kreslí balónem, větvemi ve větru, pneumatikou motocyklu, kostelním zvonem, bagrem nebo balonky vypuštěnými do vzduchu. Jsou zváni na mezinárodní přehlídky, oba mají i pedagogickou praxi na odborných uměleckých školách (Scholastika, FAVU).

David Böhm & Jiří Franta