David Bareš

Vystudoval dějiny umění na Karlově Univerzitě. Pracoval jako lektor v Galerii hlavního města Prahy a v Galerii Klatovy/Klenová. Absolvoval četné zahraniční stáže, mezi jinými ve Francii v Paříži, v Itálii a v Rakousku. Dějiny umění studoval i v Německu a v ruském Petrohradě. Zajímá se zejména o evropské dějiny malířství, architektury a sochy. Publikoval recenze a články na téma malíře Františka Kupky a moderního umění, avšak zabýval se i renesanční a barokním malířství. Věnoval se teoriím barev v době osvícenství a jejich vlivu na vznik moderního, expresionistického a abstraktního umění ve 20. století.