Mám pár nezodpovězených otázek

Popis kurzu

Kurz je věnován umění, v němž se aktéři osobně angažují - performanci, happeningu a akčnímu umění. Intenzivní kurz nabízí možnosti odvážným a spíš extrovertním jedincům, které zajímá a baví společná komunikace a sebeprezentace. Jsou vedeni zkušenou lektorkou, která ke každému přistupuje individuálně.

Detail kurzu

1/ diskuze spojená s obrazovou dokumentací, rozlišení významů jednotlivých názvů
2/ workshop Mám pár nezodpovězených otázek - příprava konceptu v médiu performance, happeningu nebo akčního umění (návrhy průběhu akcí, příprava realizace, týmová diskuze)
3/ workshop – vlastní realizace a prezentace (performance, happening, akční umění)

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři